Arrow Arrow

» PREHĽAD AKTIVÍT

12
NOV 13
Záštita nad knihou Marie Vrabcová „Róbert Bezák: Vyznanie“

» USKUTOČNENÉ KOLOKVIÁ - TERMÍNY A TÉMY

15
APR 23
23
APR 22
19
FEB 22
16
JÚN 18
11
NOV 17
20
MÁJ 17
22
APR 17
Mesiánsky judaizmus
18
MAR 17
Pakt z katakomb
18
FEB 17
Podnikanie ako hľadanie cesty (k spoločnosti, k rozvoju talentu, k spravovaniu Božieho kráľovstva)
21
JAN 17
Topiaca sa loď a gumené člnky - Ako ohlasovať Krista tu a teraz
3
DEC 16
Adventná duchovná obnova
12
NOV 16
Reflexia nad prednáškou prof. Halíka
15
OKT 16
Spiritualita, religiozita a sekularizácia
24
SEP 16
Hľadanie spirituality pre slovenskú postmodernú spoločnosť
18
JÚN 16
Feminizmus a kresťanstvo
21
MÁJ 16
Amoris laetitia
13
FEB 16
Situácia kňazov a diecéz na Slovensku 50 rokov po Druhom vatikánskom koncile
16
JAN 16
Korčuľovanie na tráve (poznámky k Druhému vatikánskemu koncilu)
21
NOV 15
Fatamorgána podľa Františka (synoda o rodine)
17
OKT 15
Spiritualita na pozadí migračnej vlny
19
SEP 15
Utečenci a my
16
MÁJ 15
Ekumenizmus 50 rokov po koncile
18
APR 15
Cirkev v mediálnej kultúre
21
FEB 15
Kríza rodiny či kríza v rodine?
17
JAN 15
Biskupská synoda o rodine - poznámky k dotazníku
29
NOV 14
Poznámky k Mimoriadnej biskupskej synode o rodine
25
OKT 14
Svedomie – pokus o prehľad názorov
20
SEP 14
Svedomie vo svetle slobody
21
JÚN 14
Evangelii Gaudium – 4. kapitola
26
APR 14
Evangelii Gaudium – 3. kapitola
15
MAR 14
Evangelii Gaudium – 2. kapitola
15
FEB 14
Evangelii Gaudium – 2. kapitola
18
JAN 14
Evangelii Gaudium – 1. kapitola
7
DEC 13
Omylnosť neomylných
9
NOV 13
Vox populi – vox Dei
12
OKT 13
Svedomie vs. autorita
8
JÚN 13
Chemická interrupcia
8
JÚN 13
František – pápež chudobných
20
APR 13
Józef Tischner
9
MAR 13
Otvorené kresťanstvo
12
JAN 13
Od viery k nádeji