Arrow Arrow

V. sympózium: Radosť lásky

10.11.2018 Vytlačiť stránku

„Láska je viac ako prikázanie.“ (Bernhard Häring)

Viac ako osemdesiatročný pápež František píše o láske. Predovšetkým o tej manželskej – o jej starostiach, problémoch, ale aj o zdrojoch a inšpiráciách. Je obdivuhodné, ako pápežovi – napriek jeho vysokému veku – na láske záleží, chce podať pomocnú ruku i tam, kde doposiaľ chýbala.

Pápež František k téme manželskej lásky zvolal najskôr dve synody, po nich vydal dokument s názvom „Radosť lásky.“ Dokument sa stal nádejou pre mnohých, ktorí chcú žiť vo vernosti svojej viere, súčasne sa však dostali do situácií, ktoré nie sú jednoducho riešiteľné. Františkov dokument sa však stal aj terčom kritiky a nepochopenia.

Na sympóziu 10. 11. 2018 sme sa pokúsili bližšie nahliadnuť do tohto pápežského dokumentu, ale nahliadnuť aj na to, čo vyvoláva kritiku, ako i na to, ako by tento dokument bolo potrebné a prospešné aplikovať v praxi.

Dávame k dispozícii videá z nášho sympózia. Kiež by aj na Slovensku prispeli k vydaniu sa na neľahkú, ale potrebnú cestu hľadania uzdravovania vzťahov a lásky.