Arrow Arrow

IV. sympózium: Ekonomický étos a ľudská prirodzenosť

10.6.2017 Vytlačiť stránku

„Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, aby som sa nenasýtil alebo neschudobnel.“ (por. Prís 30, 8-9)

Vážení sympatizanti Kampanily, sme radi, že si môžete konečne pozrieť aj videozáznamy zo sympózia Ekonomický étos a ľudská prirodzenosť. Odvažujeme sa tvrdiť, že na sympóziu „preskočila iskra“ inšpirácie, za čo vďačíme predovšetkým prednášajúcim a pozvaným hosťom, ale tiež publiku. Aj keď naše videozáznamy uverejňujeme s trojmesačným meškaním, predsa dúfame, že podobná „iskra“ môže byť podnetom na premýšľanie aj pre širšiu verejnosť. Ak sa tak stane, budeme radi.