Arrow Arrow

» Predtým som napísala aj pánovi biskupovi Baxantovi - tiež bez odpovede.

Vytlačiť stránku

Vážený pán biskup,

o niekoľko týždňov uplynie 7 rokov od odvolania Mons. Róberta  Bezáka z postu trnavského arcibiskupa. Obraciam sa na Vás s prosbou, aby ste sa so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou  vrátili do roku 2012 a zvážili, či nenastal čas vniesť svetlo do tejto smutnej kauzy a napraviť, čo sa napraviť dá. Boli ste na čele vizitácie v Trnavskej arcidiecéze, poznáte výpovede ľudí, ktorých ste si predvolali, viete, aký bol výsledok vizitácie a aké pochybenia ste  zistili v konaniach trnavského arcibiskupa. Viete, či arcibiskup Bezák poznal obvinenia zo „žalôb“, ktoré naňho prišli do Vatikánu. Viete, akú možnosť mal arcibiskup Bezák na svoju obhajobu, na vysvetlenie obvinení, ktoré ste prišli do Trnavy vyšetrovať. Nedá sa pochybovať o tom, že odvolanie arcibiskupa Bezáka bolo priamym dôsledkom Vami vedenej vizitácie. Z verejne dostupných zdrojov viem, že arcibiskupovi  Bezákovi nie sú známe dôvody jeho odvolania a že by sa mu žilo ľahšie, ak by to vedel. Na námietky, že sa dôvody nezverejnili pre jeho dobro a pre dobro cirkvi, uvádzam, že arcibiskup Bezák vyhlásil, že súhlasí so zverejnením dôvodov svojho odvolania. A čo sa týka názoru, že zverejnením výsledkov vizitácie a dôvodov odvolania arcibiskupa Bezáka by sa poškodilo cirkvi, stačí pripomenúť slová Svätého Otca Jána Pavla II., že cirkev má byť ako dom zo skla. Nič netreba skrývať v archívoch, zahmlievať, zatajovať. Pravda oslobodzuje.

Ľudia, ktorí vypovedali pri vizitácii, sú viazaní mlčanlivosťou. Aj slovenskí  biskupi len naznačujú, že niečo vedia, ale nemôžu o tom hovoriť. V rozpore so zásadou mlčanlivosti ste však konali Vy, keď ste sa vyjadrili ku knihe Šebastiána Laba  Pravda o odvolanom arcibiskupovi. Od knihy sa dištancovala  Spoločnosť Ježišova oficiálnym vyjadrením viceprovinciála Jozefa Šuppu a aj tým, že mu na vydanie knihy nedala rehoľné schválenie. Šebastián Labo v knihe arcibiskupa Bezáka označil za heretika vedeného diablom. Píše o arcibiskupovi Bezákovi ako o odpadlíkovi s poruchami osobnosti.

Vy ste Šebastiánovi Labovi napísali list s týmto znením:

 

+! Vážený a milý otče Šebastiáne,

 díky za dílo, které se na bolestnou a nešťastnou kauzu dívá otevřene a pravdivě! Vážím si i mlčící většiny, která si uchovala „sentire cum ecclesia“ a nenechává se manipulovat. Děkuji i dobrému Pánu Bohu, že jsem Vás poznal!

V Kristu Váš +Jan.

P.S. Včera jsem hned přečetl.

 

Tým, že oceňujete knihu Šebastiána Laba a jednoznačne píšete, že sa na kauzu Bezáka pozerá otvorene a pravdivo, tvrdíte aj Vy, pán biskup, že arcibiskup Bezák je heretik, odpadlík, že je posadnutý diablom? Sú to závery, ku ktorým ste dospeli na základe vizitácie v Trnave? Sú to dôvody, pre ktoré bol arcibiskup odvolaný? Alebo výsledky vizitácie hovorili o iných previneniach? Čo také hrozné urobil (alebo, čo také hrozné mu nespravodlivo „prišili“?), že ho zbavili úradu? Ste si istý, že ste vypočúvali spravodlivo, všetkých, ktorí sa mohli k obvineniam náležite vyjadriť? Neuprednostňovali ste tých, ktorí boli vo veci „žalobcami“? Ste presvedčený o tom, že vizitácia nebola vedená spôsobom, aby bol dosiahnutý vopred daný výsledok? Máte dobrý pocit z vykonanej práce? Ste si istý, že bola dodržaná zásada Audiatur et altera pars? Mohol sa arcibiskup Bezák riadne obhajovať a navrhovať svedkov a dôkazy, ktoré by jeho stanoviská potvrdzovali?

Nepovažujte, prosím, za nepatričné, že Vám, biskupovi kladie takéto otázky obyčajná veriaca. Žijem na Slovensku, v Trnave a vidím, aké dôsledky má odvolanie arcibiskupa Bezáka a zatajovanie pravdy. Ani po siedmich rokoch na to ľudia nezabudli, bolesť pretrváva, dôvera v Cirkev je veľmi naštrbená.

Myslím si, že ak je niekto kompetentný urobiť kroky pre nápravu  v kauze arcibiskupa Bezáka , tak ste to Vy, pán biskup. Nikdy nie je neskoro na návrat „do správnych koľají“. Nikdy nie je neskoro vrátiť sa k pravde a spravodlivosti.

Zostávam v nádeji, že nájdete vhodný spôsob, ako to urobiť.

Ako veriaca katolíčka, patriaca k nemlčiacej menšine, nikým nemanipulovaná, cítiaca s cirkvou, majúca pochopenie pre jej bolesti – sentire cum ecclesia  - Vás prosím: Pre lásku Božiu, neváhajte!

Marianna Diovčošová

V Trnave 24. mája 2019

 

(Autorka sa angažuje v aktivitách na podporu arcibiskupa Róberta Bezáka. Pred odchodom na dôchodok pracovala na rôznych pozíciách v bankovníctve.)