Arrow Arrow

» Rozhodla som sa napísať pánovi biskupovi Chovancovi a čakám na jeho odpoveď. Zatiaľ márne.

Vytlačiť stránku

Vážený pán biskup,

6. júna 2019 uplynulo 10 rokov od biskupskej vysviacky Mons. Róberta Bezáka a 2. júla 2019 7 rokov od jeho odvolania.

Pri týchto príležitostiach som sa spolu s mnohými veriacimi z Trnavy a okolia zúčastnila modlitbových stretnutí. Arcibiskup Róbert Bezák veľa ľuďom vrátil vieru, iných upevnil vo viere, ukázal im kresťanské hodnoty, odkaz Evanjelia a usmernil pre život v láske k Bohu, v láske k blížnym, v porozumení a odpúšťaní. Za to sme mu vďační, nezabúdame na neho a s úctou na neho spomíname. Veríme mu, tri roky bol naším dobrým pastierom.

Zdá sa, pán biskup, že Vy máte na svojho brata v biskupskej službe a na jeho odvolanie iný názor. Vychádzam z Vášho vyjadrenia k dielu pátra Šebastiána Laba „Pravda o odvolanom arcibiskupovi“:

 

Dôstojný pán, milý Páter Šebo!

Srdečne Ťa pozdravujem a vyslovujem Ti úprimné Pán Boh zaplať za knihu Róbert Bezák - pravda o odvolanom arcibiskupovi, ktorú si mi obetavo poslal.

Som rád, že si tak otvorene a bez obalu pomenoval veci, o ktorých sme si v poslednom čase (my cirkevníci, niekedy viazaní mlčanlivosťou) zvykli „len šuškať“. Myslím, že toto - chlapské slovo -  sme už dávno potrebovali. Len vtedy môžeme, my tu na Slovensku, robiť pokánie a polepšiť sa, keď vieme, kde sme schybili.

K textu nemám žiadne pripomienky, lebo mnohé fakty sú pre mňa novinkou a tie skutočnosti, ktoré som poznal, si opísal presne.

Nech Ti dobrotivý Pán dá dobré zdravie, stálu bystrosť ducha a najmä svoje mnohoraké milosti, aby si naďalej vydával svedectvo Pravde - nášmu milovanému Pánovi.

S katolíckym pozdravom ostáva, žehná Ťa a do Tvojich modlitieb sa odporúča

                                                                                                                                       Mons. Marián Chovanec

                                                                                                                                       banskobystrický biskup

                                                                                                                                     Banská Bystrica, 24. 2. 2014

 

Preto si Vám dovoľujem adresovať niekoľko otázok.

1. Je arcibiskup Bezák podľa Vás posadnutý diablom?  O tom, že je posadnutý diablom, ste si šuškali s inými cirkevníkmi? Bolo to pri čítaní knihy pre Vás novinkou alebo skutočnosťou, ktorú ste poznali? Máte nejaké hodnoverné dôkazy, ktoré by mohli potvrdiť, že arcibiskup Bezák je posadnutý diablom?  Ste viazaný mlčanlivosťou a nesmiete preto verejne povedať, čo si myslíte, teda že arcibiskup Bezák je posadnutý diablom? Je to podľa Vás chlapské slovo Šebastiána Laba, keď napísal o arcibiskupovi Bezákovi nasledovné:

    „Tvoju odvahu Ti, brat Róbert, diktoval priam diabol, ktorého duch Ťa mal v moci.“

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, ochráň svojho poblúdeného syna v zápase so zlým duchom a s jeho temnými silami, ktoré sa ho nateraz úplne zmocnili. Vytrhni im ho z ich ošklivých, páchnucich a smrtiacich pazúrov  a priveď ho späť do lona Cirkvi a vypros mu návrat k Tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi“?

Takéto slovo sme podľa Vás dávno potrebovali? Slovo o tom, že trnavský arcibiskup je posadnutý diablom?

2. Je arcibiskup Bezák podľa Vás heretikom?  O tom, že je heretikom ste si šuškali s inými cirkevníkmi? Bolo to pri čítaní knihy pre Vás novinkou alebo skutočnosťou, ktorú ste poznali? Máte nejaké hodnoverné dôkazy, ktorými viete potvrdiť, že arcibiskup Bezák je heretikom?  Ste viazaný mlčanlivosťou a nesmiete preto verejne povedať, čo si myslíte, teda, že arcibiskup Bezák je heretikom? Je to podľa Vás chlapské od  Šebastiána Laba, keď napísal o arcibiskupovi Bezákovi nižšie uvedené slová? Takéto slovo sme podľa Vás dávno  potrebovali?

„Tvoje vystúpenie na verejnosti Ťa v mojich očiach i v očiach mnohých veriacich urobili odpadlíkom Cirkvi a heretikom.“

„V každom prípade si svojimi „teologickými“ nezmyslami a šarlatánskym spôsobom vo forme, hlasným a tupým rehotom mnohých veriacich veľmi urazil v ich hlbokých a úprimných náboženských citoch. Pritom si zhodil sám seba , z „múdreho teológa“ si sa stával hlúpym a fanatickým agitpropom.“

3. Je arcibiskup Bezák podľa Vás protestantom?   Súhlasíte s tvrdením pátra Laba, že arcibiskup Bezák sa necíti byť katolíckym kňazom a máte na to patričné dôkazy?  Vy viete o tom, že arcibiskup Bezák chcel založiť novú cirkev? Aj o tomto ste si s niekým šuškali?

„Veď Ty už od začiatku svojho biskupského úradovania si sa necítil vo svojom vnútre katolíckym kňazom, ale myslel si i konal a jasne si sa prejavil ako brat protestant, luterán alebo kalvín alebo spoluverec istého Štefana Hríba,  o ktorom sa nevie, kam patrí. Zdá sa, že on je Tvoj duchovný otec, hlavný poradca, ktorý teraz energicky vyzýva pod Tvojou záštitou založiť  novú, tzv. očisťujúcu sa katolícku cirkev, i keď najskôr by ste sa mali očistiť obaja od liberálnej spupnosti a vnútornej namyslenosti“.

„Otázka znie, prečo prechádzaš na protestantskú vieru, pritom dosiaľ tajne, rafinovane? Tvoj postoj, Tvoje slová a skutky jasne ukazujú na Tvoju protestantskú orientáciu“.

4. Podľa Vás arcibiskup Bezák neuznáva pápežský primát?  Stotožňujete sa s týmito slovami pátra Laba? Aj o tomto ste si šuškali a nesmiete o tom hovoriť?

„Ty si už pred príchodom do Trnavy mal svoj jasný postoj k pápežstvu, jednoznačne negatívny, zamietavý. Pre Teba, ako presvedčeného, hoci tajného prívrženca protestantizmu, pápežský primát nehral rolu.“

5. Nebolo Vám ťažko pri čítaní slov pátra Laba o psychike Vášho brata v biskupskej službe? Považujete to za chvályhodné, chlapské? Tak sa prejavuje láska k človeku? Aj o tom sa medzi kolegami arcibiskupa Bezáka šuškalo? Ste rád, že páter Labo takto opísal psychický stav arcibiskupa Bezáka?

„Brat Róbert, bol si pred biskupskou vysviackou na lekárskej prehliadke?  Myslím nielen u praktického lekára, ale aj u špecialistu, u psychiatra? Keď sa tak nestalo, stala sa chyba, a to veľká.“

„Uvažujem, či nemá pravdu ten doktor psychiater, ktorý vidí v Tvojom konaní všetky príznaky a prejavy poruchy osobnosti“.

 

Vážený pán biskup, verím, že sa nad mojimi otázkami zamyslíte a že mi na ne dáte odpovede.  Myslím, že by to bolo vhodné  a žiaduce -  aj v zmysle Vašich slov:  Len vtedy môžeme, my tu na Slovensku, robiť pokánie a polepšiť sa, keď vieme, kde sme schybili.

S katolíckym pozdravom

Marianna Diovčošová

V Trnave 18. júla 2019

 

(Autorka sa angažuje v aktivitách na podporu arcibiskupa Róberta Bezáka. Pred odchodom na dôchodok pracovala na rôznych pozíciách v bankovníctve.)