Arrow Arrow

» Keď Tvoja viera vychladne...

Vytlačiť stránku

Keď Tvoja viera vychladne, uveríš tlaku médií, že katolíci sú tí, ktorí riešia antikoncepciu, homosexuálov, sex pred manželstvom a potraty, a začneš riešiť antikoncepciu, homosexuálov, sex pred manželstvom a potraty. A medzitým si už ani nevšimneš, že sa z Tvojej viery stalo politické alebo obrodné hnutie.

Keď Tvoja viera vychladne, začneš rozhodovať o tom, čo pápež má a čo nemá robiť, a začneš rozhodovať, s kým sa pápež smie a s kým sa nesmie modliť a či sa môže modliť i s protestantmi alebo dokonca aj so Židmi.

Keď Tvoja viera vychladne, začneš usilovne hľadať na svojich blížnych niečo zlé a víťazoslávne to vždy aj nájdeš.

Keď Tvoja viera vychladne, začneš riešiť, v akej polohe sa má prijímať sväté prijímanie, aby to bolo správne, ako má byť otočený oltár a ako má byť otočený kňaz a akým jazykom sa má hovoriť, aby bol Boh spokojný alebo aby boli spokojní ľudia, alebo aby si bol spokojný Ty, a ešte tomu budeš drzo hovoriť návrat k tradícii.

Keď Tvoja viera vychladne, začneš sa v kostole obzerať okolo seba a rozhodovať o tom, kto ešte smie a kto už nesmie chodiť na sväté prijímanie.

Keď Tvoja viera vychladne, prestaneš vidieť celok a zmysel a utopíš sa v jednotlivostiach.

Keď Tvoja viera vychladne, zabudneš, že cirkev svätú nevedú anjeli, a budeš mať množstvo pripomienok voči tomu či inému kresťanovi, sestričke, kňazovi, rehoľníkovi či biskupovi a budeš kritizovať, kritizovať a kritizovať. A tým všetkým budeš strácať čas a prežiješ život v dosť príšernej horkosti, že veci nie sú, ako by mali byť a že to všetko malo byť úplne inak a len to nikto nechcel pochopiť.

Marek Orko Vácha

Autor je katolícky kňaz, prírodovedec, bioetik a spisovateľ.

Vystúpil na sympóziu OZ Kampanila v novembri 2014.

Text je úryvok z jeho knihy Nevyžádané rady mládeži (Cesta, 2017).

Uverejnené so súhlasom autora.