Arrow Arrow

» Pán kardinál, nesmierne Vám ďakujeme

Vytlačiť stránku

V piatok 10. apríla 2015 sa uskutočnilo dlho očakávané stretnutie pána arcbiskupa Róberta Bezáka so Svätým Otcom Františkom. Na tomto stretnutí bol prítomný aj pán kardinál Miloslav Vlk. Jemu vďačíme za zorganizovaie tohto stretnutia. Aj keď vieme, že celá vec ešte bude pokračovať, je to pre nás mnohých veľký výdych. Pán kardinál sa nemusel angažovať, a angažoval sa. Mal právo na sklamanie z prejavov nespokojnosti na Slovensku i v Čechách, ale nezostal sklamaný. Mal právo dopriať si pokoj od všetkého a odstup, ale nedoprial si ho. To všetko vysvetľuje skromným, ale cenným a krásnym: Tak som bol vychovaný!

PÁN KARDINÁL, NESMIERNA VĎAKA!!!

Aj keď dnes nie je núdza nájsť informácie a komentáre o priebehu stretnutia a o tom, čo všetko mu predchádzalo a čo to všetko znamená, predsa dávame do pozornosti čitateľov niekoľko odkazov:

Cesta+

Katolický týdeník

profesor Tomáš Halík

biskup Václav Malý

Christnet

. týždeň

Martin Vaňáč

Karol Lovaš

SME