Arrow Arrow

» Myšlienka k pôstnemu obdobiu

Vytlačiť stránku

„Hriešnik je skutočným jadrom kresťanstva...

Nikto nie je v otázkach kresťanstva taký kompetentný ako hriešnik.

Nikto, iba ak svätec.“

Charles Péguy (1873 – 1914)

 

(Na obrázku: detail obrazu "Návrat márnotratného syna" od Rembrandta Harmenszoona van Rijn (1606-1669).)