Arrow Arrow

» O čom rozpráva môj život?

Vytlačiť stránku

Sestry a bratia,

celé evanjelium dnešnej nedele dýcha pokorou Jána Krstiteľa. Jeho netradičné oblečenie a nezvyklý jedálny lístok neboli len teatrálnou scénou či provokačným  gestom. On bol jednoducho pokorný. Aj jeho dnešné vyhlásenia: „Ja nie som Mesiáš,“ a „som iba hlas volajúceho na púšti,“ pramenia zo zdravého povedomia skutočnosti o sebe. Keď apoštol Ján v predslove svojho evanjelia o ňom napísal, že „on nebol svetlo,“ nebolo to dehonestovanie jeho osoby. Vzápätí totiž dodáva slová, ktoré hovoria o podstate Jánovho života: „...prišiel iba vydať svedectvo o svetle.“ A hoci to malé slovko „iba“ má v sebe nádych miniaturizácie, predsa vystihuje naplnenie zmyslu Jánovho života.

Svet nám ponúka ilúziu, že miestami úspešného života sú tie, na ktoré svietia reflektory pozornosti, tie, ktoré sľubujú pocit spokojnosti či nádych dôležitosti. Dejiny všetkých ľudských príbehov sú asi plné týchto ponúk.  Akoby existovala iba jedna hlavná úloha. Riskujeme nutkanie nastúpiť na scénu života s pocitom byť nútení zaujať čo najlepšie obsadenie.

Jánove veľmi pokorné slová nás v pyšnom svete učia, že pravda o sebe je tým správnym spôsobom o nájdení zmyslu svojho života. Jeho postoj nám hovorí: druhé, pätnáste či posledné miesto nie je vôbec nezmyselné a bezcenné. Aj ono má v sebe úžasne silný potenciál. Lebo pred Bohom si vo svojom živote hlavnou postavu vždy Ty. Tvoje miesto je  jedinečným priestorom, kde sa môžeš stať nenahraditeľným svedkom svetla, ktoré chce vstúpiť do sveta.

Podobne to vyjadril Ján Krstiteľ, keď sa predstavil, ako hlas Slova. Je to  pochopiteľné: slovo potrebuje hlas, zvuk, aby ho bolo počuť. A večné Slovo potrebuje, aby niekto jeho posolstvo pretavil do zrozumiteľnej a reálnej reči konkrétneho života.

Všetkým vám prajem, aby ste vo svojom živote vedeli okolo seba šíriť posolstvo toho, ktorý je Svetlom zo Svetla, Slovom, ktoré je samotným Bohom.

Na záver Vám ďakujem za prečítanie mojich slov.

S úctou a vďakou

Braňo Popelka, farár

13. 12. 2020