Arrow Arrow

» Modlitbový kútik

Vytlačiť stránku

Drahí priatelia,

srdečne vás všetkých pozdravujem z Handlovej. Dnes ráno o 9.00 hod. som slúžil sv. omšu - súkromnú - bez ľudí, za moju farnosť, keďže mi to ako farárovi vyplýva z povinností ;-) a počas sv. omše ma prenikla jedna myšlienka, s ktorou sa chcem s vami podeliť.

Mnohí ľudia v tieto dni bolestne a ťažko prežívajú skutočnosť, že nemôžu ísť na sv. omšu, adoráciu, ba ani na sv. prijímanie. A možno až teraz, keď máme objektívne vonkajšie prekážky, si uvedomujeme, ako nám to chýba a aký veľký dar máme v Eucharistii. Dnes počas sv. omše ma však preniklo slovo "Božia prozreteľnosť" v súvislosti s Rokom Božieho Slova. Ako katolíci prežívame Božiu blízkosť osobitne v Eucharistii, v ktorej je náš Boh Emanuel, teda Boh s nami, Boh uprostred nás. A keďže ten dar je nám odopretý z objektívnych dôvodov, z Božej prozreteľnosti Boh predvídal túto situáciu a cez Cirkev nás pred časom pozval prežívať Rok Božieho slova.
 
Nie Rok Biblie, či Rok Svätého písma, ale ROK BOŽIEHO SLOVA. Teda slova, v ktorom sa nám prihovára sám Boh, slovo, skrze ktoré je Boh tiež prítomný medzi nami. Samozrejme, nie sviatostným spôsobom ako v Eucharistii, ale je tiež prítomný medzi nami. Navyše, keďže Eucharistiu nemôžeme mať v našich domovoch, Božie slovo máme. Uvedomil som si, že hoci prežívame "eucharistický pôst", teda bez Eucharistie, tak ho ale môžeme prežívať v blízkosti Božieho slova. Ako? Niekoľkými spôsobmi:
- na prvom mieste nájsť a dať Božiemu slovu v našich domácnostiach osobitné miesto (napr. vytvoriť si modlitbový kútik, viď na obrázku), a prečo nemať aj zapálenú sviecu alebo kahanec, ako v kostole býva večné svetlo v blízkosti bohostánku, v ktorom je ukrytá Eucharistia.
- ďalej, každý deň si nachádzať čas, či už ako rodina spoločne alebo ako jednotlivci, na čítanie Božieho slova, napr. čítať na pokračovanie niektoré evanjelium (Markovo je najkratšie, kľudne môžete začať ním) a spoločne nad ním uvažovať, zamýšľať sa a rozprávať, čo nás oslovilo, aké otázky nám prináša a pod., poprípade učiť sa niektoré verše aj naspamäť.
- po tretie, existujú rôzne plány čítania Božieho slova, či už podľa jednotlivých kníh, alebo celého Písma, alebo aj na rôzne témy (nájdete ich v aplikáci BIBLIA YOU VERSION)  
- po štvrté, uvedomil som si aj dnes, koľko slov, aj zbytočných, napĺňa naše srdce, a čítanie Božieho slova tým, že sa budeme ním sýtiť a posilňovať v tieto dni, nás bude napĺňať nádejou, dôverou, pokojom, lebo Boh nám skrze svoje slovo dáva uistenia, že je s nami po všetky dni nášho života..., jeho slovo nám hovorí, že o nás vie a pozná nás, dokonca vie, koľko máme vlasov na hlave,... Jednoducho, cez spoločné alebo individuálne čítanie Božieho slova budeme môcť prežívať Božiu blízkosť.
 
V tomto vidím tú úžasnú Božiu prozreteľnosť v našom živote, že Boh nás neopúšťa, a hoci sa nám zdá, že Boh sa vzdialil aj z Cirkvi, tak práve cez ňu nás stále vedie a sprevádza a ponúka nám dary, aby sme každý deň mohli žiť s Ním a z Neho. Je úžasne vnímať Božiu dobrotu a starostlivosť o nás!
 
Verím, že som vás týmto mojím krátkym príspevkom povzbudil. Veľmi som vnímal, že sa mám s vami o to podeliť. Prajem vám, aby sme mohli znova alebo novým spôsobom objaviť a žiť Božiu blízkosť. Na začiatku pôstu sme sa modlili v jednom spoločenstve a dostali sme slovo z proroka Amosa (8,11): "Hľa, prídu dni - hovorí Pán, Jahve - i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova." Osobne ma toto slovo veľmi oslovilo a možno až teraz s odstupom času lepšie chápem jeho význam pre tieto dni.
Boh vám žehnaj!
 
Peter Repa
 
15. 3. 2020
 
(Uverejnené s láskavým súhlasom autora.)
 
 
open