Arrow Arrow

» On isto príde!

3.12.2017 Vytlačiť stránku

Priznávam, že som niekedy aj tak trocha úprimne "závidel" všetkým tým, ktorí boli prítomní v "čase plnosti", keď na svet malo prísť Božie Dieťa. Ale uvedomil som si, že to pre nich nebolo až také víťazstvo ich viery – byť súčasťou Božieho diela. (A keď toto píšem, musím sa aj sám sebe pousmiať.) Veď aj keď poznali proroctvá – i to, že "Panna počne a porodí syna" a "ty, Betlehem, nijako nie si najmenší medzi judskými mestami", veď tam sa mal narodiť očakávaný Vykupiteľ – nič až také zásadné to pre nich neznamenalo. A ani taký expert na Božie veci, akým rozhodne Zachariáš bol, a všetci jemu podobní neboli na čas plnosti pripravení. Teda aj on, aj tí ďalší veľkí znalci Božích slov poznali písma, ale mali svoje očakávania a tie nestačili na rozpoznanie, že ten Boží čas práve nastal. Museli "resetovať" (aby som sa vyjadril súčasným jazykom...) svoje poznanie a vieru v príchod očakávaného Mesiáša, aby pochopili, že všetko je omnoho zásadnejšie a aj omnoho krajšie, ako si len dokázali vo svojom živote predstaviť! Lebo Boh má rád prirodzenú jednoduchosť i skromnosť v ľudských očakávaniach. Žiadny veľký Vojvodca, žiadne okázalé uvítanie a veľké gestá, ale práve Dieťa, ktoré nás potrebuje, ktoré túži vstúpiť do nášho sveta, aby nás v ňom premenilo na ľudí naplnených Božím Duchom. Skutočne správne motto pre Príchod – Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

A aj ten čas, ktorý nám Boh opäť necháva na prípravu, má byť opäť a opäť práve pozvaním, aby sme sa lepšie zamýšľali nad zmyslom nášho života z pohľadu na život s Ním. Jeho dielo je totiž vždy úplné, je to Kairos – plnosť, ktorú chcel od počiatku. To my žijeme v časovej osi, ktorá sa vyvíja z minulosti do budúcnosti, teda náš Chronos. A pokladáme tento náš čas za taký dôležitý, že si prispôsobujeme aj Boží Kairos našim predstavám a túžbam. Preto si myslím, že ani dnes to nie je s našou pripravenosťou o nič lepšie ako za čias Zachariáša. Nevadí. Podstatné bude, či budeme tvrdohlavo trvať na svojom, alebo aj my pekne-krásne akoby spolu s Tomášom vyznáme pri Jeho druhom príchode – "Pán môj a Boh môj!" Lebo nemešká, On isto príde!

Róbert Bezák, arcibiskup, stredoškolský pedagóg

3. 12. 2017