Arrow Arrow

» Veľkonočné posolstvo

28.3.2016 Vytlačiť stránku

„Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja!“

To je úžas spôsobujúce posolstvo všetkých veľkonočných sviatkov. Ale tak, ako apoštoli vtedy, ani my po takmer dvoch tisícročiach nevieme vysvetliť, ako je možné – „vstať z mŕtvych“... Nikdy sme nestáli pred „prázdnym hrobom“.

Mne sa však páči predsa len jedno pochopiteľné vysvetlenie zmŕtvychvstania, a to – že ten, „kto miluje, nemôže zomrieť naveky“. Lebo to, že „láska je silnejšia ako smrť“, sme schopní zakúsiť dokonca vo vlastnom živote. Veď sme svedkami aj v našom živote, že milujúci dokáže hľadieť i ponad vlastný život! Pravá láska je vskutku už akosi „zmŕtvychvstaním“, je víťazstvom nad strachom z konca, zo smrti. Niečo hlboko v nás potvrdzuje, že človek, ktorý veľmi miluje, nemôže predsa zomrieť naveky, rozpadnúť sa v „nič“.

Posolstvo o „prázdnom hrobe“, a teda o zmŕtvychvstaní Ježiša je na prvom mieste posolstvom o nekonečnej sile LÁSKY! Lásky, ktorá je večná, lebo – Boh je Láska!

Láska je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, ... raduje sa z pravdy. Taká láska nikdy nezanikne!

Rozvíjajme veľkonočné Kristovo posolstvo o láske medzi Otcom a Synom v našom živote a spolu s Kristom „nezomrieme naveky“!

 

Róbert Bezák