Arrow Arrow

» Krížová cesta

6.4.2012 Vytlačiť stránku

K pôstnemu obdobiu neodmysliteľne patrí zamyslenie či modlitba krížovej cesty. Obrazy a predstava toho, čo musel Ježiš vytrpieť, sa tam spája s tým, čo nesieme my sami. Vymoženosti dnešnej doby nám umonžili zachovať myšlienky pána arcibiskupa Róberta Bezáka, ako sa nad Ježišovou cestou utrpenia zamýšľal pár mesiacov pred svojím odvolaním. K jeho modlitbe krížovej cesty sa môžete pridať tu.