Arrow Arrow

» Reč pána arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka v deň jeho biskupskej vysviacky

6.6.2009 Vytlačiť stránku

Chcem poďakovať Tomu, ktorému patrí všetka moja vďaka a úcta. Tebe, Majstre! Keď som dostal list od Svätého Otca Benedikta a prečítal som si, že mám byť menovaný za nového arcibiskupa trnavského, cítil som, že sa ma pýtaš: „Róbert, miluješ ma ešte?“ Dvadsaťpäť rokov kňazom... A ja musím priznať, že už sa nemôžem pozerať dookola a povedať: „Áno, Pane, viac ako títo.“ Musím priznať vo všetkej skromnosti, vo všetkom tom, čo dvadsaťpäť rokov kňazstva obnáša, že musím byť a som pokorný vzhľadom na všetko, čo som prežil za celý môj život. Čím sa chcem vyvyšovať? Som naozaj nehodný služobník a pripadám si ako ten Peter, ktorý v mnohých chvíľach zrádza svojho Majstra. Ak si, Pane, na mňa zhliadol a ponúkaš mi byť tak blízko vedľa Teba a  vieš, kto som, pretože Ty poznáš všetky moje cesty, poznáš všetky moje skutky, moje tajné myšlienky, tak Ťa prosím, keď zhasnú všetky tieto svetlá a ľudia odídu domov a ja ostanem sám, sám s Tebou, pomáhaj mi. Naplň ma svojou milosťou, naplň nás svojou milosťou, aby sme mohli kráčať za Tebou.

Imple nos matutina misericordia tua!