Arrow Arrow

» 2% dane z príjmov

Vytlačiť stránku

Kampanila je nezisková organizácia, nikoho nezamestnáva a nikto z nej nezískava financie. Všetky získané prostriedky slúžia výlučne k naplňovaniu jej cieľov.

Teraz je tu možnosť darovať jej svoje dve percentá.

Ak sa rozhodnete podporiť nás, budeme veľmi vďační. Veríme, že toto svoje rozhodnutie doceníte v nasledujúcom období – cez naše aktivity. Nech prinesú osoh širšej skupine ľudí.

Každému, kto sa takto rozhodne, patrí naša úprimná vďaka.

Potrebné tlačivo prikladáme.

Správu o našej činnosti a hospodárení v minulom roku nájdete pod záložkou Ciele.