Arrow Arrow

» Upozornenie

Vytlačiť stránku

Možno sa aj k vám dostala informácia o diskusii konanej 13.5.2016 v Pastoračnom centre v Rusovciach s rovnomenným názvom s naším sympóziom "Postsekulárna spoločnosť a my". Upozorňujeme, že táto aktivita nemá s naším sympóziom žiadnu súvislosť a Kampanila na nej nijako neparticipuje.