Arrow Arrow

» Sympózium a materiály

Vytlačiť stránku

Sympózium "Postsekulárna spoločnosť a my" je za nami. Veríme, že bude dlhotrvajúcim podnetom k premýšľaniu. Postupne spracovávame to, čo odznelo na sympóziu, ale  aj to, čo odznelo v iných priestoroch a médiách pri tejto návšteve Mons. Tomáša Halíka. V sekcii FOTO si môžete pozrieť niekoľko záberov na pripomenutie sympózia, v sekcii AKTIVITY sú a budú pribúdať audio a video záznamy.