Arrow Arrow

» ... pax hominibus bonae voluntatis ...

Vytlačiť stránku

Pokoja, dobra, múdrosti i lásky nie je nikdy dosť. Práve preto o nich my ľudia toľko hovoríme. Prajeme ich všetkým návštevníkom tejto stránky, prajeme ich všetkým ľuďom dobrej vôle. A to tak počas Vianoc, ako aj počas všetkých dní.

open