Arrow Arrow

» Dieťa v jasliach alebo spravodlivý Sudca

Vytlačiť stránku

Pravdepodobne sme sa už mnohí ocitli v mimoriadnych situáciách, ktoré významne zmenili perspektívu nášho ďalšieho života. V jednej chvíli každodenná rutina - zvládanie bežných problémov v rodine alebo pri výkone povolania, platenie účtov, vyzdvihnutie detí zo školy, nákupy... a zrazu udalosť, ktorá s nami zatriasla. Zacítili sme ostrú bolesť v hrudi - a všetko to, čo sa zdalo doteraz také dôležité, náš zoznam úloh a plánov, bolo okamžite druhoradé, ak nie úplne triviálne. A to, čo sme považovali za samozrejmosť - všetky naše činnosti a povinnosti, ich prežívanie - bolo náhle vrhnuté do úplne inej perspektívy. Krehkosť života, jeho dočasnosť, dokonca určitý druh banálnosti našich úloh stáli zrazu tvárou v tvár skutočnosti, ktorá ovplyvnila náš život a v konečnom zmysle odhalila jeho základné hodnoty a hlbší zmysel vecí.

Pánovo proroctvo o skúškach a znameniach a jeho neočakávaný príchod (Lk 21, 25-28) nám na začiatku adventu pripomínajú konečný zmysel vecí, aby sme pochopili každodennú prácu a bežné udalosti nášho života v správnej perspektíve - v perspektíve na večnosť. Všetka moc tohto sveta, všetky ľudské plány a ambície nakoniec dospejú k ničomu a budeme ponechaní iba na tie veci, ktoré majú večný význam. Všetci nakoniec budeme stáť pred samým Kristom a budeme sa musieť postaviť zoči voči realite nášho života - kto sme naozaj boli, čo sme urobili s darmi a milosťami, ktoré sme dostali, ako sme nimi požehnali tých okolo nás.

Náš každodenný život môže byť prípravou na zvládnutie „mimoriadnych situácií“ až po náš posledný výdych, ale môžeme tiež dovoliť, aby nás práca, povinnosti a starosti všedných dní, ako aj vyhľadávanie zábavy odvádzali od zaoberania sa tým, aký náš život naozaj je. Ak budeme mať na mysli, že nielen miesto, kde žijeme, ale aj naša kariéra, naša povesť, naše zdravie, financie - všetko raz odíde, potom je oveľa pravdepodobnejšie, že sa nám podarí orientovať sa na hodnoty, ktoré vydržia, a uložíme si pre seba poklady v nebi.

Advent je časom prípravy na príchod dieťaťa v jasliach v deň Vianoc, je zároveň predzvesťou jeho príchodu ako spravodlivého sudcu na konci času. Advent môže byť pre nás príležitosťou na uvažovanie o večnosti, o svojom živote ako celku a o nastavení priorít. Môže byť príležitosťou pre obnovenie našich predsavzatí v oblasti duchovného života, aby sme tento čas očakávania dobre využili. Môže byť časom pre získanie pokoja prostredníctvom sviatosti zmierenia. Časom, kedy s Božou milosťou môžeme znásobiť naše snahy o prejavovanie milosrdenstva a lásky okolo nás. Nech nič nebráni tomu, aby sme sa s radosťou stretli s Pánom, keď príde...

Gabriela Bezáková, farmaceutka

2. 12. 2018

open