Arrow Arrow

» Myšlienka k Adventu

Vytlačiť stránku

 * * *

Procházíme Adventem

nevědouce co očekávat

nevědouce v co věřit.

Procházíme Adventem

namísto co by Advent

procházel námi.

 

(Alois Volkman: z básnickej zbierky "Znovuzrození")

(Na obrázku: "Zvestovanie" od Ladislava Záborského)