Arrow Arrow

» Oslava Zmŕtvychvstania a čas zmŕtvychvstania

1.4.2018 Vytlačiť stránku

Doba, v ktorej žijeme, je blízka všetkým dávnym bolestným časom ľudských očakávaní už po mnohé, mnohé roky. Aj vtedy bola na mieste otázka: A je to táto chvíľa? Je to práve tento čas, keď sa priblížilo vykúpenie, oslobodenie? Ani vtedy a ani dnes to nemohlo byť úplne jasné a evidentné. Upozornenie na pravosť chvíle neprichádza z neznáma, lebo naša záchrana nie je mimo nás. A preto aj odpoveď je stále príznačná: Všimnite si, že slepí začínajú vidieť, hluchí počujú, nehybní vstávajú, závislí sa oslobodzujú!

Spoločnosť, v ktorej žijeme, sa rovná nášmu osobnému životu. Ak sa budeme tváriť, že nepočujeme prosbu o pomoc, dokonca usmrtenie, ak uhneme pohľadom pred neprávosťou, ak nebudeme chcieť riešiť zlé a veľké pochybenia - tak jednotlivo spočítané v spoločnosti sa nebezpečne premnoží chamtivosť, ľahostajnosť, rezignácia, nezáujem, beznádej!

Je to veľmi vzácny čas, ktorý práve žijeme, lebo vnímame, že je to vzácny čas snahy o narovnanie a uzdravenie seba, nás, nášho vnútra. Čas obnovenia zmyslu!

A prečo nepovedať - Božia chvíľa, keď sa opäť stávame vnímaví na pravdu, právo, spravodlivosť a ľudskú dôstojnosť. Mysľou a srdcom preniká poznanie, ktoré nás oslobodzuje od strachu a bojazlivosti.

Nedajme si zobrať a nepremárnime tento vzácny čas, keď opäť vidíme, počujeme a vnímame svoju dôstojnosť a slobodu.

Róbert Bezák