Arrow Arrow

» Novoročné slovo pre Kampanilu

1.1.2016 Vytlačiť stránku

Milí priatelia,

práve začína ďalší rok nášho života, rok 2016, a aj keď sa jednoznačne pripája k predchádzajúcemu - k stálemu plynutiu času, k chronosu - na jeho začiatku si zo srdca želáme, aby tohtoročné plynutie času nám bolo k vnútornému pokoju a dobru, k ľudskej radosti zo života, aby čas, ktorý nám Pán času ponúkne v tomto roku, bol pokračovaním posvätného času, kairosu, ktorým rastie "Božie synovstvo" v nás... Písmo hovorí, že to dobré je už v nás, nemusíme ho nikde hľadať, len ho dennodenne vykladajme do sveta z našich sŕdc. Neustávajme v konaní dobra, pokiaľ nepríde "plnosť časov".

 

To sebe i Vám všetkým zo srdca želá

Róbert Bezák, arcibiskup