Arrow Arrow
Tomáš Halík: Bděte a modlete se
https://www.youtube.com/watch?v=MWkw3p8qr38 (Uverejnené s láskavým súhlasom...
viac »
Hodina s (emeritným) arcibiskupom a s jeho hosťom
„Tvorca tvorí tvorcu“ (Marek Orko Vácha v rozmýšľaní nad...
viac »

» NAŠE POZVANIE

Kampanila čiže zvonica. Niekedy stojí mimo kostola, ale predsa s kostolom súvisí. Okrem toho však všetkým hlási, že sa niečo dôležité stalo – úmrtie, nešťastie, poplach. Ale hlási, aj keď sa udiala dobrá a veľká vec v spoločenstve ľudí – ukončenie vojny, začiatok novej spoločenskej etapy alebo iná nádej dotýkajúca sa všetkých. Neraz je orientačným bodom. Zvonica jednoducho zvoláva ľudí. A je z nej dobrý výhľad. A často stojí na námestiach, kde sa ľudia stretávajú, rozprávajú, obchodujú, vidia...

viac »