Arrow Arrow
Nezabúdame, ďakujeme, prosíme
Dňa 6. júna 2019 uplynulo 10 rokov od biskupskej vysviacky Mons. Róberta Bezáka. Aj keď je toto...
viac »
2% dane z príjmov
Kampanila je nezisková organizácia, nikoho nezamestnáva a nikto z nej nezískava...
viac »

» NAŠE POZVANIE

Kampanila čiže zvonica. Niekedy stojí mimo kostola, ale predsa s kostolom súvisí. Okrem toho však všetkým hlási, že sa niečo dôležité stalo – úmrtie, nešťastie, poplach. Ale hlási, aj keď sa udiala dobrá a veľká vec v spoločenstve ľudí – ukončenie vojny, začiatok novej spoločenskej etapy alebo iná nádej dotýkajúca sa všetkých. Neraz je orientačným bodom. Zvonica jednoducho zvoláva ľudí. A je z nej dobrý výhľad. A často stojí na námestiach, kde sa ľudia stretávajú, rozprávajú, obchodujú, vidia...

viac »